Ödeshög mötesplatser för äldre. Mötesplatser och träffpunkter | cafe-de-joule.com

Boenden - Ödeshögs kommun

Visningar: Transkript 1 Mötesplatser för äldre, anhöriga och frivilliga En presentation av öns frivilligorganisationer i samverkan med Lidingö stad, äldre- och1 handikappförvaltningen.

Välkommen att sitta ner en stund, prata, träffas, delta i en aktivitet eller bara vara.

träffa tjejer i gustav adolf

Mötesplatser Mötesplats Centrum Här får du tillfälle att träffa andra, ta del av information och delta i aktiviteter som är gott för kroppen, själen och hälsan. Kafé Källan, varje onsdag kl Program för övrig verksamhet finns att hämta på Mötesplats Centrum eller stadshusets entré. Friggavägen 18 seniorboendet Tor tel Servicelinjen stannar utanför ingången. Hustegaholm Kafé och mötesplats under sommarmånaderna öppet tisdag söndag Kafé Ansgar Ansgarskyrkans Kafé har öppet måndag-torsdagfredaglördag Ett omtyckt och välbesökt alternativ för den som vill dricka kaffe och få en stunds avkoppling i en lugn miljö.

skattkärr speed dating

Lidingö församlings Kafé Öppet för alla. Välkommen att sitta ner en stund, prata, träffas, ta en fika eller bara vara.

Länkar Om oss Vår målsättning och längtan är att forma en gemenskap fylld av Gudsnärvaro, inriktad på att ära Gud, älska varandra och nå alla Ödeshögsbor. Baptistförsamlingen i Ödeshög tillhör Equmeniakyrkan i Sverige.

Biblioteket Kom i håg biblioteket i centrum där du kan läsa tidningar och låna böcker. Biblioteket anordnar program och utställningar ofta i samarbete med föreningar och studieförbund. Stockholmsvägen 54 F, tel 6 I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra personer i deras vardag.

Anledningen till detta kan vara att personen, på grund av långvarig sjukdom, funktionshinder eller hög ödeshög mötesplatser för äldre, inte klarar sin vardag på egen hand.

  • Mötesplatser. för äldre, anhöriga och frivilliga - PDF Gratis nedladdning
  • Valla dating
  • Dating apps i skallsjö
  • Mötesplatser för äldre stängs » cafe-de-joule.com
  • Visa alla Vad är ett äldreboende?

Människor som ger anhörigomsorg kan i sin tur ha behov av stöd av andra. Anhörigstöd Anhörigstöd är olika insatser som syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta för anhöriga och närstående.

Anhörigkonsulent Till anhörigkonsulenten kan Du vända dig för att få: Information om olika stödformer Råd och stöd i olika anhörigfrågor Enskilda samtal där du i lugn och ro får beskriva dina tankar och känslor kring din eller er livssituation för någon som har tid att lyssna.

Mer information om former av stöd som grundar sig på ödeshög mötesplatser för äldre anvisningar i lagstiftningen och är avgiftsbelagda kan du även få genom stadens biståndsbedömarenhet.

Via stadens växel eller på kommunens hemsida 6 7 Anhörigcirkel Vi träffas i en liten grupp vid sex cirkeltillfällen. I gruppen ges möjlighet att få råd, stöd, information och utbyte av erfarenheter under trivsamma former. Samtalsgrupperna startas kontinuerligt. Ring och anmäl ditt intresse till Gun Engström Ödeshög mötesplatser för äldre, anhörigkonsulent tel Träffpunkt Frivilliga anhörigstödjare från Röda korset bjuder in till fortsatta träffar för dig som medverkat i anhörigcirkel.

Informationsträffar För dig som vill ta del av information och träffa andra i liknande situation. Till informationsträffarna kommer inbjudna gäster, anhörigkonsulent och demenssjuksköterska. Välkomen att ta kontakt med anhörigkonsulenten för mer information eller anmälan till anhörigcirkel, tel Citat från en anhörig: Det var först när jag kom i kontakt med anhöriggruppen som någon frågade ödeshög mötesplatser för äldre jag mådde.

Gruppen har betytt otroligt mycket för mig, där känner jag förståelse och alla vet vad man pratar om. Jag hämtar kraft från gruppen. Det gäller både för den som får och de som ger en ideell medmänsklig insats. Kanske har du en särskild hobby eller intresse som du vill dela med dig av? Du som frivillig ersätter inte anställd personal, utan blir en del av det sociala nätverket för någon annan.

träffa singlar oxie

Skulle du vilja dela med dig av din tid någon gång då och då? Vänd dig till någon av organisationerna i broschyren eller till frivilligsamordnaren i äldre- och handikappförvaltningen, tel Citat från en frivillig: Det är givande att göra något av hjärtat.

dejting appar

Jag ger en del av mig själv och får dubbelt tillbaka. LAF är lokalförening som ingår i Anhörigas riksförbund AHRvilken har till uppgift att stödja närstående till sjuka i hemmet eller på särskilt boende. Föreningen är ideell, partipolitiskt och religiöst obunden. Ordförande Ylva Agerman, tel E-post: Välkommen som medlem!

  • Mötesplatser och träffpunkter | cafe-de-joule.com
  • Dejt brålanda
  • Single i åkers styckebruk
  • Hållbart Ödeshög / Ödeshög / Östergötland / Hållbart Ödeshög / Miljöpartiet
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer som är 70 år och äldre att begränsa sina sociala kontakter i så stor utsträckning som möjligt för att minska smittspridningen av Covid

Kyrkorna i Lidingö Svenska kyrkan Lidingö församling Verksamheter och träffpunkter med diakonal och social prägel. Gudstjänst firas varje söndag i våra kyrkor. Oftast i Lidingö kyrka och Breviks kyrka söndagar kl och Bodals kyrka söndagar kl Andakter på sjukhem och äldreboende gånger i månaden.

Mer info: tel Välkommen till våra caféer för att dricka en kopp kaffe, samtala, läsa en tidning eller bara vara. Samtalsgrupp på finska i Bodals kyrka tisdagar, jämna veckor, kl Finn ditt lugn meditation i Bodals kyrka varje torsdag Introduktion med avspänning för nybörjare Ekumenisk ödeshög mötesplatser för äldre varje måndag kl under terminerna i Ödeshög mötesplatser för äldre kyrka. Öppen kyrka Lidingö kyrka är öppen varje torsdag kl Välkommen in för en stund i stillhet. Om du skulle vilja tala med någon finns en präst eller diakon på plats.

Enskilda samtal och själavård med diakoner och präster. Diakonala besöksgruppen om du önskar kan du få besök av diakon eller någon från frivilliggruppen. För information om fler grupper och cirklar kontakta oss: Församlingsexpedition, S:ta Annagården, Kvarnvägen 1, telmån-tors, fre 11 Ansgarskyrkan Verksamheter och träffpunkter med diakonal och social prägel. Kyrkan i centrum byggdes och är en kyrka för alla Lidingöbor. Ansgarskyrkan ägs av Lidingö Missionsförsamling som är ansluten till Svenska Missionskyrkan.

Gudstjänst i regel varje helgdag Kyrkskjuts ordnas för den som behöver. Efter gudstjänsten kyrkkaffe med gemenskap och samvaro.

Dejta I Finnerödja Tived / Köpingebro mötesplatser för äldre, Dejt aktiviteter i ödeshög

Lunchandakt varannan onsdag Varannan gång nattvard. Onsdagsträffen varannan onsdag Program och servering för daglediga. Sommartid kallas onsdagsträffen sommarträff. Verksamheten pågår alltså året runt.

Det finns kraft Colombia

Kvinnofrukost några gånger om året, lördagar Föranmälan behövs. Samtalskontakt och själavård med församlingens pastorer.

Mötesplatser och träffpunkter

Besök och andakter med uppföljande verksamhet på sjukhus och äldreboenden i ekumeniskt samarbete. Övrigt Förutom ovan nämnda aktiviteter inbjuds till studier, samtalsgrupper, kör verksamhet, konserter, föreläsningar m m. Vi har också ett omfattande ungdomsarbete. Den som önskar kan få fortlöpande information om kyrkans verksamhet genom kontaktblad. Vi finns på Odenvägen 3, tel Webbplats: 11 12 Röda korset Röda korset är en världsorganisation som verkar i lokalsamhället och som är religiöst och partipolitiskt obunden.

dejt arabiska

Röda korsets Lidingökrets har under många år prioriterat socialt arbete för äldre och handikappade genom kontakt- och besöksverksamhet samt ledsagning och under senare år stöd till anhöriga.

Frivillig stödperson från Röda korset deltar i äldre- och handikappförvaltningens studiecirkel och inbjuder till träffpunkter där anhörigvårdare tillsammans med den frivilliga stödpersonen fortsätter sin ödeshög mötesplatser för äldre under former som de själva bestämmer.

Vill du veta mer om Röda korset kontakta Jane Hellers Sy och sticka, arbetsgruppen där man stickar och syr kläder till barn i utsatta länder. Denna verksamhet har blivit en social träffpunkt som också bryter isolering och ger nya goda vänner. Vill du sy och sticka för Röda korset, kontakta Eva Brink, tel Kontakt- och besöksverksamheten.

There is one bedroom with speed dating i s:t staffan a double bed and one bedroom with a single bed.

Att vara sällskap på en stärkande promenad eller följa med ödeshög mötesplatser för äldre läkare eller läsa tillsammans, är tacksamma uppgifter. Vill du veta mer, ring våra frivilligledare på Röda korsets expedition tisdag, onsdag och torsdagdejtingsajt stenhamra Träffpunkt Kupan vid Baggebytorg är en fin mötesplats.

Tel Webbplats: 12 13 Pensionärsföreningarna kan vara ett alternativ för att bryta isolering. SPF Lidingöskeppet Anordnar månadsträffar med information samt föredrag över varierande ämnen, friskvård i olika former bland annat promenader, boule, stavgång, QiGong, resor, sång och musik.

Äldreomsorgen och då framförallt frågor som blir aktuella då skröplighet och ålderssvaghet gör sig påminda, ägnar vi stor uppmärksamhet.

Medlemmarna i Lidingöskeppet har månadsmöten och övriga träffar på Föreningsgården, Larsbergsvägen 7, i regel måndagar Information kan du få från vårt kansli som finns på Föreningsgården och är öppet tisdag - torsdagtel E-post: Webbplats: PRO Aktiviteterna är många och ödeshög mötesplatser för äldre.

Studiecirklar, bingo varannan fredag, öppet hus en gång i månaden, med ibland spontan underhållning till exempel musik, poesi eller något du själv vill framföra.

Resor och studiebesök lockar också många.

Väntjänsten i Ödeshög

Promenader, stavgång och boule är mycket populärt. Stugan är öppen tisdag och onsdagtel Webbplats: E-post: Vill du träffa några medlemmar och kanske själv bli medlem är du alltid välkommen till Stugan och prata bort en stund och kanske dricka kaffe.

Fysisk aktivitet och motion ger goda resultat för alla även i hög ålder. Motion för äldre Lidingö kultur- och fritidsförvaltning tillsammans med pensionärsföreningarna i Lidingö välkomnar alla äldre lidingöbor till olika friskvårds- och fritidsaktiviteter.

Per-Inge Planefors har ingått i styrelsen som adjungerad ledamot. Kassör Kassör: Carin Haupt från och med årsmötet den 2 april.

Program Pigg och vital på äldre dar finns att hämta i stadshusets reception. För frågor dock inte anmälankultur- och fritidsförvaltningen, tel Pensionärsbad på Gångsätrabadet fredagar Hälsans stig Promenadslingan för både kropp och själ.

Ödeshög mötesplatser för äldre är lättillgänglig, även personer med rollator eller rullstol kan använda den.

Äldreboende Ödeshög

Stigen är sex kilometer lång och ska kunna användas sommar som vinter. På ett antal platser finns sevärdhetsskyltar som berättar om omgivningen. Varje kilometer är utmärkt med skyltar, så att man alltid vet vilken sträcka som har tillryggalagts. En folder med karta, som visar var spåret går, finns att hämta i stadshusets reception och på biblioteket. Finns även som pdf-format på Seniorgym - Ödeshög mötesplatser för äldre Primärvårdsrehab Träning i gymnastiksalen i styrketräningsapparater, konditionsapparater och vid barren.

Mötesplatser för äldre stängs

Sjukgymnast hjälper till att ta fram ett individuellt träningsprogram. Prova på gång med extra information på onsdagar med en sjukgymnast närvarande. Föranmälan krävs. Öppettider: Måndagar och onsdagar klfredagar kl Terminskort, 2-månaderskort, 1-månadskort finns att köpa. Föreningar Lidingöguiden baseras på den tryckta tidningen Lidingö föreningsguide som delas ut till hushållen i kommunen varje år. Både tidningen och webbplatsen produceras av Kommunmedia i Borås, Box Borås, tel Du kan även läsa guiden på internet Vill du veta mer om vilka föreningar som finns kontakta kultur- och fritidsförvaltningen tel eller stadens dejting bjärred Sinnen är som fallskärmar!

De fungerar bara när de är öppna. Citat av okänd. Foto: Joakim Trolle Lindgren. Illustrationer, layout och form Eva Johansson. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB. Nytryck juni.

Du kan vara intresserad