Hallstahammar- berg mötesplatser för äldre

Mötesplatser för seniorer Aktiviteter och mötesplatser för äldre.

hallstahammar- berg mötesplatser för äldre

Mötesplatser, dagcentraler och dagverksamheter Vi har öppna verksamheter, som mötesplatserna och dagcentralerna med restauranger och dagverksamhet där du behöver ett beslut av en omsorgshandläggare. Mötesplatser öppen verksamhet Dagcentraler öppen för alla Dagverksamhet.

hallstahammar- berg mötesplatser för äldre

Kultur för äldre. Inspiration för aktiviteter och kultur - Inspirationslotsen. Varberg direkt 00 Fråga efter en omsorgshandläggare. Varberg direkt kopplar dig till omsorgshandläggarna. Föreningen marknadsförs genom annonsering i lokalpressen, genom medlemsbladet, som utgivits två gånger, en vår- och en höstutgåva, via föreningens hemsida samt i ökande omfattning med e-post.

Pehr Hörbergsgården – ett Äldrecentrum - Centerpartiet

Under året har antalet medlemmar ökat med drygt Ekonomiska frågor Medlemsavgiften har det gångna året varit kr per person. Eskilstuna kommun tillhandahåller utan kostnad expeditionslokal för SPFs verksamhet. För aktivitetslokaler i Seniorcentrum har en timavgift om 60 kronor betalats till kommunen. Från Eskilstuna Kommun har erhållits bidrag uppgående till 20 kr, från Studieförbundet Vuxenskolan 4 kr. Övriga bidrag uppgick till 6 kr. Sandhem- utvängstorp dating app - Seniorerna Aktiviteter tid och plats?

Kaffebaren som är mer än bara kaffe; Medlemsblad.

Premiummedlemskap

Program våren eskilstuna. Föreningens ekonomiska ställning är god.

hallstahammar- berg mötesplatser för äldre

För detaljer hänvisas till resultat- och balansräkningar som finns tillgängliga på föreningens kontor. Kommunikation Hemsidan har under året utnyttjats betydligt mer för att informera om nya och genomförda aktiviteter.

  • Trygghetsboende Eskilstuna
  • Hjälp att komma vidare Starbovägen 67 Hässelby-Vällingby Spara som favorit.
  • Dejta Kvinnor I Hallstahammar-berg

Medlemsregistret med e-postadresser har hallstahammar- berg mötesplatser för äldre och är snart uppe i adresser vilket gör att information kan nå medlemmar mycket snabbt.

Medlemsbladet har getts ut i tryckt form två gånger under året, i december och juni. Programverksamhet I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har underförutom årsmötet, anordnats femton SPF-träffar med program, information och kaffestund.

hallstahammar- berg mötesplatser för äldre

Årets program inleddes av filosofen Gunnar Åslund som kåserade om tidningen från förr och Marie Hillblom som presenterade dagens Folket. Teddy Lundberg föreläste om operans gyllene sekel. Mötesplatser för äldre och andra - xoripulibito.

  • Aktiviteter och mötesplatser för äldre
  • С какой стати?.

Mötesplatser för seniorer. Programpunkten var också starten på kunskapsinhämtning inför operaresan till Göteborg.

hallstahammar- berg mötesplatser för äldre

Claes Eriksson informerade om hur äldre kan skydda sig mot brott och överfall. Bo Senter underhöll med sång, musik och tankar om livet.

Johanna Parkikka Altenstedt om den nationella minoritetspolitiken

Towa Carson 29 avslutade vårens program. Hon bjöd på gamla godingar ur sin långa karriär.

hallstahammar- berg mötesplatser för äldre

Höstens program inleddes av Irja Bäckström, Parken Zoo, som berättade om planer och hallstahammar- berg mötesplatser för äldre inför framtiden. Krister Nilsson informerade om flytten av Kiruna stad. Musikskolans förre rektor Lars Tull kåserade om luftskepp och luftdrömmar. Magnus Josephson, Sörmlands Museum, berättade om slott och herresäten i Sörmland.

xoripulibito.xyz hämta guide - Eskilstuna Eskilstuna Kultur- & fritidsguide /

Året avslutades med firande av ljuset. I KPR deltar vi aktivt i arbetsgrupper: Boende för äldre - Kollektivtrafik för äldre — Ålderism dvs om ålder som grund för fördomar och diskriminering av äldre i samhället.

KPR har under året haft fem sammanträden och dess AU sju.

Du kan vara intresserad