Söderköping mötesplatser för äldre

Lediga lokaler i Söderköping
Populär mötesplats på Blå Porten - Här finns en familjekänsla och en värme som betyder oerhört mycket. Hit kan jag komma även när jag är på dåligt humör. Tanken var att skapa en mötesplats för äldre men även en plats för anhöriga som behöver en stunds avlastning. Berit Löwgren-Arvidsson är en av dem som bor på Blå Porten och som ofta passar på att komma till aktiviteterna som Pernilla Karlsson och Gunilla Svensson arrangerar. Komma tillsammans - Det finns ett behov av en träffpunkt där man med kort varsel, och utan att bestämma tid, kan lämna sin närstående en stund om man själv behöver en stunds avlastning.

Äldreboende Det är också bra att känna till att söderköping mötesplatser för äldre insatser kräver biståndsbeslut. Det innebär att du måste ansöka om att få stöd och att en biståndshandläggare på kommunen utreder din ansökan och fattar beslut om du har rätt till hjälp bistånd eller inte.

Du har rätt att ansöka om vilket stöd du vill.

söderköping mötesplatser för äldre

Anhörigstöd Alla som vårdar en anhörig har rätt till hjälp och stöd. Ekonomiskt stöd, samtalsstöd, avlösning och dagverksamhet är exempel på stöd som kommunen kan hjälpa till med. Dagverksamhet Kommunal dagverksamhet är en slags träffpunkt för äldre och demenssjuka där man tillsammans utför stimulerande aktiviteter, äter och umgås tillsammans. Dagverksamhet kan vara ett bra sätt att bryta ensamhet och isolering och ett sätt att avlasta anhöriga som vårdar en närstående.

Dagverksamhet är ett behovsprövat stöd.

Förändring av Blå Portens serviceboende

Fixarservice Många kommuner erbjuder fixarservice eller vaktmästarservice till sina äldre invånare. Syftet är att göra hemmen tryggare och minska risken för olyckor och fallskador i hemmet. Sätta i glödlampor på svåråtkomliga ställen, byta gardiner eller hänga upp adventsbelysning är exempel på göromål som fixarservice kan hjälpa dig med.

Läs mer om fixarservice.

Mötesplatsen Tunet i Mjölby

Färdtjänst Färdtjänst är en transportservice för alla som har en långvarig funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänstresorna sker oftast med en vanlig taxibil. För det mesta åker du tillsammans med någon eller några andra vilket kan innebära att du måste åka till flera adresser innan du kommer fram till din destination.

För att ha rätt till färdtjänst måste du ha ett permanent funktionshinder. En läkare måste intyga ditt behov av färdtjänst på ett särskilt intyg.

Besöket kostar ingenting

Hur man ansöker om färdtjänst kan variera i olika kommuner. Oftast vill kommunen att man skickar in läkarintyget för utredning och beslut.

söderköping mötesplatser för äldre

En färdtjänstutredare kommer sedan skicka ett brev till dig tillsammans med en ansökningsblankett. Ansökan skickar du tillbaka till kommunen som sedan söderköping mötesplatser för äldre alla handlingar läkarintyg, utredning, ansökan och fotografi till Färdtjänstnämndens förvaltning, där man fattar beslut om färdtjänsttillstånd.

Om du inte är nöjd med deras beslut kan du överklaga det.

söderköping mötesplatser för äldre

Det kommer stå på ditt skriftliga beslut hur du gör för att överklaga. Hemsjukvård Hemsjukvård kan vara aktuellt när du har stora svårigheter att ta dig till din vårdcentral eller annan öppenvårdsmottagning.

Mötesplatser för seniorer - Mjölby kommun

Du kan få hjälp söderköping mötesplatser för äldre t ex läkemedelshantering, sårbehandling, smärtlindring eller rehabilitering i hemmet istället.

Hemsjukvård har länge legat på landstingens ansvar, men fler och fler kommuner har börjat särö singel kvinna över ansvaret för hemsjukvård. Läs mer om hemsjukvård.

söderköping mötesplatser för äldre

Hemtjänst Alla som känner att de inte klarar av sin vardag på samma sätt som förut har rätt till hemtjänst. Insatserna kan vara allt från hjälp med enklare sysslor någon dag i veckan till hjälp med det mesta flera gånger per dygn.

Städning, sällskap på promenader, matlagning och hjälp med din personliga hygien är vanliga sysslor som hemtjänsten utför.

Läs mer om Kommunal äldreomsorg

Läs mer om hemtjänst. Informationsinsatser och rådgivning Det är vanligt att kommunen gör förebyggande hembesök hos personer som nått en viss ålder t.

Slussen time-lapse Slussbron 2013–2020

Under besöket pratar man t. Kanske diskuterar man hur man kan anpassa hemmet så att den äldre kan bo kvar hemma längre. Kommunen kan också erbjuda hälsoutbildningar, informera om bra kost och måltider eller anordna seniordagar där man informerar om vad som görs för kommunens äldre invånare.

Korttidsboende På korttidsboende kan man bo en begränsad period om man är i behov av rehabilitering efter sjukdom eller sjukhusvistelse.

Alla Lediga lokaler

Det kan också vara en avlastning för anhöriga som vårdar en närstående att vårdpersonal tar hand om vård och rehabilitering under en kortare period. I vissa fall kan korttidsboende även vara aktuellt i väntan på permanent äldreboende. Plats på korttidsboende är biståndsbedömt. Ledsagning När man behöver en arm att stödja sig på för att kunna gå längre sträckor eller göra sina vardagsärenden och läkarbesök är ledsagning ett utmärkt sätt att komma ut.

Kanske vill du gå på en utställning, göra en utflykt eller bara ta en promenad i parken. Oftast handlar ledsagning om att bryta en social isolering och kan vara söderköping mötesplatser för äldre för en äldre människas hälsa och självkänsla.

Lediga lokaler i närheten

Ledsagning är biståndsprövat och blir du beviljad kan du ofta få den utförd av dem som hjälper dig med hemtjänst så att du slipper att involvera fler personer i ditt liv. Trygghetslarm Ett trygghetslarm gör det möjligt att snabbt kunna påkalla hjälp i akuta situationer, om man t ex har ramlat.

söderköping mötesplatser för äldre

Larmet består ofta av en dosa som kopplas till den vanliga telefonen. Till larmet hör också en larmknapp som bärs runt halsen eller runt handleden.

söderköping mötesplatser för äldre

När man trycker på larmknappen går en signal till en larmcentral eller till hemtjänsten. Du ansöker om trygghetslarm hos din kommun. I de flesta kommuner är det biståndsbedömt, men det finns även kommuner där du kan få ett trygghetslarm bara du ansöker om det. Äldreboende Äldreboende är bostäder för dig som behöver service och omvårdnad dygnet runt.

Vad kan du få hjälp med? | cafe-de-joule.com

Boendet ger alla hjälpinsatser som du behöver i vardagen, inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast liksom regelbundna läkarbesök. Det finns flera olika benämningar på äldreboende. Den samlande beteckningen från socialtjänstlagen är särskilt boende men du kan också stöta på vård- och omsorgsboende, servicehus, sjukhem, demensboende, ålderdomshem, omsorgsboende och omvårdnadsboende.

Läs mer om äldreboende.

Du kan vara intresserad