Åre mötesplatser för äldre. Dela och diskutera sidan med dina vänner

Åre gamla kyrka

speed dating i släp göra på dejt i kil

En omfattande utbyggnad skedde under talets mitt, och ett antal renoveringar under talets sekel har gjort kyrkan till den enda bevarade medeltida stenkyrkan i fjällkedjan.

Den är belägen vid S:t Olofsleden i vilken kyrkan har stationsplats 17cirka meter sydost om Åre torg. Medeltida norskt bondbygge[ redigera redigera wikitext ] Kyrkans exakta byggår är osäkert, men takstolarnas konstruktion och analyser av trävirket i byggnadens murremmar kan datera koret numera sakristian till tidigast och senast på talet tillsammans med långhuset.

  • Välkommen till Centerpartiet i Åre kommun!
  • Visa alla Vad är ett äldreboende?

Placeringen av kyrkan, vid dagens Mörviken mellan Åresjön och Tottens bykan ha avsetts som central mellan byarna Frönäset och Ullån vilkas namn baserar på hedniska gudar. Även kan pilgrimstrafiken mot Nidaros nuvarande Trondheim och Stiklestad ha haft betydelse för kyrkobygget.

dejting markaryd garphyttan dejting

Svensk expansion[ redigera redigera wikitext ] tillverkades predikstolen med dekorer i plattskärning, enligt norska traditioner. Till följd av befolkningsökningen i bygden efter stormaktstiden blev kyrkan i akut åre mötesplatser för äldre av ett större utrymme och fler platser.

single i påskallavik dating i stöpen

Detta åtgärdades då kyrkan byggdes ut till dubbla längden från 11 till 23 meter åt väst och fick dess nuvarande interiör, med vissa kvarvarande medeltida marstrand dating sites. Byggnaden försågs med fler och betydligt större fönster, för att få avsevärt ljusare invändigt. En eftermedeltida sakristia och vapenhus av trä, som ersatt ett äldre, tros ha rivits i samband med denna expansion då det ursprungliga koret blev till nuvarande sakristia.

Den större träläktaren i väst, orgelläktaren, tillkom de två små östra hade anlagts i slutet av talet respektive talets mitt.

Dess utseende har en typiskt jämtländsk talskaraktär med lökkupolmen klockstapeln är samtidigt unik i det att grunden gjorts i sten istället för trä.

Den äldsta bilden över kyrkomiljön är dateradoch enligt denna var klockstapelns övervåning igenmurad såvida inte teckningen är ofullbordad ett fotografi från talets slut inkluderar dagens öppna med balusterdockor. Detta utfördes —, under ledning av arkitekt Gustav Amrén, då långhusets tidigare brädtak ersattes med skiffertak och klockstapelns trävirke lagades samt fick tillbaka dess röda färgsättning.

Frösö mötesplatser för äldre

Vid en restaurering på talet lades ett nytt golv i klockboden, och därefter har klockstapeln tre gånger restaurerats senast Detta inkluderar exempelvis två ljuskronorvilka inte är närmare kända men tros vara från talet. Den norske vikingakungen — som hade blivit Nordens främsta helgon S:t Olof — helgades i kyrkan, vilken försågs med en trä- statyett av honom som tros ha tillverkats i Trøndelag på talet och finns kvar ännu idag. Dess kronsymbol kom dock att spårlöst försvinna, och ersattes kronan med en karolinsk trekornshatt av en ung skadad dragonsoldat från Åre som hade överlevt Armfeldts katastrofmarsch tidigare samma år.

  • Hem Åre Jämställdhet Ett jämlikt och jämställt samhälle Vi vill påbörja införandet av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.
  • Оказалось, что ворота поросли вовсе не плющом.

Utöver mysteriet med kronan har kyrkan vid två tillfällen i modern tid utsatts för stölder. En stöld av S:t Olofsskulpturen fick stor uppmärksamhet i länet, som två LTZ -redaktörer efter ett halvår lyckades återfinna nedgrävd på sydsidan av Åresjön i och med att gärningsmannen avslöjades.

landsbro dating site tensta göra på dejt

I början av mars rapporterades ett timglas från talet stulet. Upphovsmannen till Åre som alpin turistort, Carl Olof Rahm —ligger begravd på kyrkogården.

Centerpartiet lokalt

Mitt i väggen ovanför vapenhuset växer en liten björk utan någon fastställd orsak, och det finns många historier om hur den hamnat där. Öppningen inunder klockstapeln är kyrkogårdens entré. Kyrkogården omges av en bogårdsmur i sten, och vidare ett öppet fält i en hundrametersradie som i exploateringsfrågor skyddar kyrkans kulturhistoriska värde och karaktär som landmärke augusti Träskulpturen föreställande Olof den heligeaugusti Dess unika huvudbonad blev resultatet när en ung hemvändande bondson åre mötesplatser för äldre efter karolinernas dödsmarsch hade fått uppdraget att ersätta dess mystiskt försvunna kungakrona, men inte visste hur en sådan ser ut.

Nr 7 by Östra Sörmlands Posten - Issuu.

Åre gamla kyrka tecknad av Ferdinand Boberg Åre gamla kyrkas interiör.

Du kan vara intresserad