Hitta sex i torslanda. Om Ulrika Jonasson på Norra Lysevägen 67

Tor Isaksson

hitta sex i torslanda

Nya sextamentet på Instagram Varför gör kyrkan en podd om sex? Just ämnet sex är en del av livet för alla, men är kanske extra intressant hos unga.

hitta sex i torslanda

Det knyter också an till många andra ämnen, som människovärde, självbild, självrespekt, medmänsklighet, relationer, jämställdhet, gudsbild, gudsrelation etc. Sex är på olika sätt väldigt närvarande i samhället och vart än unga vänder sig, men frågor om sexualitet besvaras i första hand av kompisar och internet än av trygga vuxna — inte i hemmet, skolan och absolut inte i kyrkan.

Många uppfattar tvärtom kyrkan som moraliserande, dömande och negativ till sex.

hitta sex i torslanda

Vill kyrkan vara relevant för människor måste vi våga tala även om känsliga hitta sex i torslanda. Dejting tunaberg väg till förändring är att tala med unga på ett sätt som är tillgängligt för dem, i kanaler där de finns, och ta upp ämnen som är viktiga för dem.

Därför vill vi satsa på att skapa en trygg mötesplats där ungas förtroende för och relation till kyrkan kan byggas, och som i förlängningen kan öppna för att kyrkan blir mer relevant för den unga människan. En podd med tillhörande forum för samtal och diskussioner kan vara en start på ett sådant arbete.

hitta sex i torslanda

Du kan vara intresserad